Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Popcards.nl er ikke ansvarlig for (følgeskader) skade som følge av bruken av dette nettstedet

Popcards.nl er ikke ansvarlig for skader som kunden måtte lide. Popcards.nl gir ingen garantier for skader som følge av bruk av tjenestene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av data som skyldes forsinkelser, manglende ankomst eller feil levering, og eventuelle forstyrrelser i tjenester forårsaket av Popcards.nl og dets ansatte.

0
Handlekurv