Oświadczenie

Oświadczenie

Popcards.nl nie ponosi odpowiedzialności za (wynikowe) szkody wynikające z korzystania z tej strony

Popcards.nl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które może ponieść klient. Popcards.nl nie daje żadnych gwarancji na szkody wynikające z korzystania z jego usług. Obejmuje to między innymi utratę danych wynikającą z opóźnień, braku przybycia lub nieprawidłowej dostawy oraz wszelkie przerwy w świadczeniu usług spowodowane przez Popcards.nl i jego pracowników.

0
Twój koszyk